Gminny Program Rewitalizacji Kartuz

Dodane przez WB - czw., 22/10/2020 - 14:18

Planowanie

Gmina Kartuzy od wielu lat planowała inwestycje związane z rewitalizacją. Zwieńczeniem tych prac jest realizowany z powodzeniem Gminny Programu Rewitalizacji. Wskazuje on główne cele i programuje inwestycje, które w efekcie wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój gospodarczy i korzystną zmianę w jakości publicznych przestrzeni wspólnych. 

Jednym z wielu sposobów  realizacji programu jest projekt zintegrowany

pn. Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz.

Na jego realizację w dniu 16 lutego 2017 roku gmina Kartuzy złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  Środki wynegocjowano w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

Projekt, oprócz zmian wizerunkowych miasta,  realizuje szereg przedsięwzięć z zakresu działań społecznych oraz infrastrukturalnych.  Są one zaplanowane w oparciu o problemy społeczne zdiagnozowane podczas konsultacji. Jako działania społeczne w ramach projektu  zaplanowano utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz Centrum Usług Społecznych z ofertą skierowaną zarówno dla osób poszukujących zatrudnienia jak i dla osób potrzebujących usług opiekuńczych. Nowe inicjatywy znalazły swe miejsce w kompleksowo odnowionym budynku Dworu Kaszubskiego przy ul. Gdańskiej. Część zadań Klubu Integracji Społecznej realizowana jest w nowej siedzibie Biblioteki, która rezyduje w nowowybudowanym budynku węzła integracyjnego przy ul. Kolejowej. 

Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem była długo wyczekiwana przebudowa płyty Rynku oraz ul. Dworcowej. Dodatkowo rewaloryzacji zostały poddane parki im.  A. Majkowskiego (2020) oraz im. dr. H.Kotowskiego (2019) wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1. W projekcie ujęto również przeprowadzenie remontów części wspólnych w budynkach 23 wspólnot mieszkaniowych. 

Innym kluczowym elementem projektu projektu są znajdujące ogromne uznanie Kartuskie Inicjatywy Mieszkańców. W ich ramach realizuje się i zrealizowano już sporo przedsięwzięć angażujących mieszkańców  obszaru zdegradowanego w działania rewitalizacyjne i kształtujące postawy społeczne. 

Dziękujemy naszym mieszkańcom

Rewitalizacja to bardzo ciekawy proces, mający realny wpływ nie tylko na otoczenie ale i na poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Skutki realizacji kartuskiego projektu odczuli i zauważyli wszyscy. Najbardziej cieszy niezwykle pozytywny oddźwięk tych działań, za co serdecznie dziękujemy naszym mieszkańcom.