Kolejna inwestycja drogowa na terenach wiejskich

Dodane przez WB - wt., 14/11/2023 - 08:46

Kategoria

14 listopada Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński podpisał umowę na wykonanie remontu odcinka drogi gminnej w Sianowskiej Hucie. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację inwestycji przedstawiło Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo–Usługowe Sp. z o.o. ze Sławek. 

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku Sianowska Huta - Nowiny.  W ramach prac przewiduje się m.in. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, a następnie ułożenie płyt drogowych betonowych typu YOMB na podsypce żwirowej. Remont obejmie odcinek o długości 359 m. 

Prace mają się zakończyć jeszcze w grudniu tego roku.

Koszt inwestycji to 194.971,49 złotych.