Coraz bliżej kolejnej historycznej inwestycji – budowy II etapu Obwodnicy Kartuz! (wizualizacja)

Dodane przez WB - sob., 23/03/2024 - 09:14

Kategoria

Jak informowaliśmy przed tygodniem, w piątek, 15 marca 2024 został ogłoszony przetarg na budowę II etapu Obwodnicy Kartuz. Na ten moment mieszkańcy Kartuz i okolic oraz sąsiednich gmin czekali od lat!

Konferencja w spr. II etapu Obwodnicy Kartuz

Konferencja w spr. II etapu Obwodnicy Kartuz

O inwestycji rozmawiano podczas konferencji w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, w której uczestniczyli Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego i Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz z zastępcą Sylwią Biankowską oraz Starostą Kartuskim Bogdanem Łapą Przewodniczącym Rady Powiatu Mieczysławem Woźniakiem oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora - panią Anną Mątewską. Wśród przybyłych na spotkanie gości byli także: Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego Danuta Rek, Starosta Kościerski pani Alicja Żurawska oraz burmistrzowie i wójtowie gmin Powiatu Kartuskiego.

Spotkanie wspr. 2. etapu obwodnicy

Przypomnijmy, że otwarcie I etapu obwodnicy nastąpiło 28 października 2016 roku. Dzięki współdziałaniu Burmistrza Kartuz, członków Zarządu Powiatu Kartuskiego oraz przychylności pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, opracowano dokumentację projektową II etapu rozbudowy kartuskiej obwodnicy. 

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie ww. dokumentacji to efekt przyjęcia, w grudniu 2019 roku, listu intencyjnego podpisanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gminę Kartuzy oraz Powiat Kartuski. Stworzenie dokumentacji projektowej za kwotę 1 mln 333 tys. zł zostało sfinansowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego i jednocześnie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z programu „Pomoc techniczna”.

Spotkanie wspr. 2. etapu obwodnicy

W związku z pojawieniem się możliwości uzyskania dofinansowania na budowę dalszego ciągu obwodnicy Kartuz z programu rządowego, Zarząd Dróg Wojewódzkich niezwłocznie po opublikowaniu warunków ubiegania się o wsparcie finansowe przystąpił do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Województwo Pomorskie pozyskało na ten cel 51,2 mln zł dofinansowania, co stanowiło wówczas ok. 50% szacunkowych kosztów budowy II etapu obwodnicy Kartuz.

II etap obwodnicy ma się rozpocząć przed Grzybnem, następnie przejść przez Prokowskie Chrusty i zakończyć na wyjeździe z Kartuz w kierunku Chmielna i Sierakowic.

To ogromnie ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców gminy Kartuzy, ale także wszystkich gmin sąsiednich, dlatego też dzięki staraniom Burmistrza Kartuz, Przewodniczącego Rady Powiatu Kartuskiego i Zarządu Powiatu, wszystkie samorządy naszego powiatu podjęły decyzję o współfinansowaniu tego przedsięwzięcia w łącznej kwocie 21 mln zł, z czego 11 mln zł w ciągu 3 najbliższych lat ma przeznaczyć Gmina Kartuzy.

Ponadto Gmina Kartuzy współfinansuje koszt opracowania dokumentacji technicznej na budowę III etapu obwodnicy Kartuz w kwocie 590 tys. zł. Ostatni III etap obwodnicy powinien doczekać się rozpoczęcia prac budowlanych w ciągu najbliższych trzech  lat.


Poniżej prezentujemy wizualizację komputerową
zaprojektowanej trasy II etapu kartuskiej obwodnicy.