Nagrody Kartesko Skra trafiły w ręce laureatów

Dodane przez MD - pt., 22/03/2024 - 22:51

Kategoria

W piątkowy wieczór w sali Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach odbyła się uroczystość wręczenia nagród Burmistrza Kartuz  KARTËSKÔ SKRA. Uroczystość uświetnił występ kartuskich artystów pod kierownictwem Agnieszki Łabuda - Wiatr.

KARTËSKÔ SKRA” to doroczna nagroda Burmistrza Kartuz, która jest przyznawana za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy.

- Ubiegły rok był dla Kartuz czasem szczególnym, w którym obchodziliśmy jubileusz 100 – lecia nadania Kartuzom praw miejskich. Czas ten był okresem, w którym (mam takie odczucie) wzmocniliśmy znacząco wspólnotę mieszkańców Kartuz i gminy Kartuzy. Stało się to w wyniku zaangażowania mieszkańców w obchody jubileuszu. Ogrom wydarzeń, które honorowały jubileusz był dla nas powodem do niezwykłej dumy. Praca jaką wykonał w mediach społecznościowych Artur Socha ukazując historię naszego miasta i jego mieszkańców była inspiracją dla wielu do wyrażenia swoich uczuć względem naszego cudownego miasta. Nie sposób tu nie wspomnieć o wsparciu jakie uzyskaliśmy organizując dzięki przychylności Zarządu Głównego i Rady Naczelnej ZKP XXIV Światowego Zjazdu Kaszubów. Za wszystkie inicjatywy podjęte dla uczczenia 100-lecia nadania praw miejskich jestem niezwykle wdzięczny – podkreślał Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz.

W tym roku grono laureatów powiększyło się o kolejnych 8 osób i podmiotów. Dodatkowo Burmistrz Kartuz wręczył 12 wyróżnień. Laureaci nagrody zostali wybrani przez kapitułę nagrody spośród kandydatur zgłoszonych przez mieszkańców, radnych oraz stowarzyszenia, media i organizacje zawodowe.

Laureatom zostały wręczone statuetki, które zostały wykonane specjalnie na tą okazję przez artystkę Marię Wojtiuk. Autorkę do wykonania statuetki zainspirowała proza kaszubskiego pisarza Aleksandra Majkowskiego. Statuetka jest wyobrażeniem zwycięskiego „Ducha Warto” w otoczeniu 7 kartuskich gwiazd.

- Szanowni Państwo, gratuluję tegorocznym laureatom. Zachęcam do angażowania się w życie społeczne Gminy Kartuzy. Zależy nam na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego biorącego odpowiedzialność za to co dzieje się wokół nas. Chcemy promować dorobek naszych mieszkańców, a przez to wzbogacać gminę Kartuzy – podkreśla Burmistrz Kartuz, Mieczysław Grzegorz Gołuński.

Nagroda 2024

Kultura:

Jan Wyrowiński – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego - Nagroda została przyznana za: ogromną przychylność dla inicjatyw promujących i upowszechniających kaszubską kulturę na terenie Gminy Kartuzy, w szczególności współorganizację XXIV Światowego Zjazdu Kaszubów 2024 

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie. Oddział w Kartuzach - Nagroda została przyznana za: realizację konkursów i innych wydarzeń służących zachowaniu kaszubskiej tożsamości i promocji dorobku kulturalnego naszych przodków, a szczególnie współorganizację XXIV Światowego Zjazdu Kaszubów 2024

Sport:

 Kacper Śleszyński – KKK Rebelia Kartuzy - Nagroda została przyznana za: osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym w roku 2023, a szczególnie zdobycie złotego medalu  WAKO Mistrzostw Europy w Kickboxingu w kategorii 75 kg – junior starszy i tytułu najlepszego zawodnika mistrzostw, które odbyły się w stolicy Turcji – Stambule.

Promocja:

 Klub Seniora przy Centrum Wsparcia Społecznego w Kartuzach - Nagroda została przyznana za: inicjatywę przygotowania i prezentacji świątecznego tańca przez członkinie klubu, który pozwolił odkryć seniorkom talent taneczny i aktorski oraz przyczynił się do szerokiej promocji Gminy Kartuzy w mediach ogólnopolskich

Pomagają innym:

 Jan Plichta - Nagroda została przyznana za: otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka, w tym szczególnie wspieranie kartuskiego sportu oraz przedsięwzięć kulturalnych, dających możliwość tworzenia atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy,

Szkolne Koło Wolontariatu przy ZSO nr 2 w Kartuzach - Nagroda została przyznana za: promocję idei pomocy drugiemu człowiekowi wśród dzieci i młodzieży poprzez zaangażowanie w realizację akcji społecznych: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pola nadziei, Akcja wigilijna oraz Dwa światy organizowanych na rzecz różnych grup społecznych.

Całokształt:

 Uczniowski Klub Żeglarski „Lamelka” Kartuzy - Nagroda została przyznana za realizację różnorodnych działań służących rozwojowi sportów wodnych na terenie Gminy Kartuzy, w tym szczególnie wsparcie utworzenia klasy żeglarskiej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, promocję naszego samorządu poprzez sukcesy młodych adeptów żeglarstwa na akwenach wodnych w kraju i zagranicą

Przedsiębiorczość: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „Dromos” sp. z o.o. Kartuzy  - Nagroda została przyznana za:  konsekwentne dążenie do rozwoju firmy oferującej usługi na najwyższym poziomie, dającej miejsca pracy mieszkańcom i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Wyróżnienia 2024

Kultura:

Jan Mazur - za: zaangażowanie w działania, służące zachowaniu tradycji naszych przodków oraz dbałość o upowszechnianie bogactwa kaszubskiej kultury, poprzez pracę w kartuskim  oddziale Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego i Radzie Naczelnej ZKP

Izabela Bliźniewska - za: zaangażowanie w działania, służące zachowaniu tradycji naszych przodków oraz dbałość o upowszechnianie bogactwa kaszubskiej kultury

Marta Goluch - za: konsekwentne dążenie do rozwijania swojego talentu w dziedzinie muzyki i literatury poprzez realizację różnorodnych projektów charakteryzujących się najwyższym poziomem artystycznym i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Gminy Kartuzy.

Sport:

Arkadiusz Makurat - za promocję wśród młodych mieszkańców Gminy Kartuzy zainteresowania aktywnością fizyczną, a szczególnie uprawianiem podnoszenia ciężarów oraz wsparcie dla wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenie sołectwa Kiełpino.

Promocja:

Paweł Ćwiertnia – za zaangażowanie w popularyzację historii Kartuz - Stolicy Kaszub oraz przywracanie pamięci o kartuskiej społeczności poprzez gromadzenie pamiątek z przeszłości miasta i jego mieszkańców oraz ich udostępnianie

Natalia Gronda - za: promocję i upowszechnianie kaszubskiej kultury poprzez osobiste zaangażowanie w działania, służące popularyzacji tradycji naszych przodków.

Pomagają innym:

Bronisław Bigus - za: długoletnie pełnienie funkcji prezesa oraz naczelnika jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koloni oraz podejmowanie inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Sołectwa Kolonia.

Marcin Okrój - za: podejmowanie inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Sołectwa Prokowo, w tym w szczególności przyczynienie się do rozbudowy strażnicy oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych oraz dbanie o zachowanie tradycji kaszubskich gwiżdży

 Aleksandra Wenta – Smól - za promocję idei pomocy drugiemu człowiekowi, poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia, które daje nadzieję i siłę w walce z chorobą nowotworową podopiecznym Kartuskiego Hospicjum Domowego Caritas oraz Hospicjum Stacjonarnego „Dom Nadziei”.

Arkadiusz Klawikowski – za: podejmowanie inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców i gości Sołectwa Brodnica Górna oraz wspieranie wielu wydarzeń realizowanych w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze

Całokształt:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach „Copernicus” - za: realizację działań wspierających upowszechnianie kultury i sportu poprzez organizację  Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży oraz zajęć i turniejów szachowych, tenisa stołowego a także aktywny  udział w akcjach pomocy drugiemu człowiekowi

Przedsiębiorczość:

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Kartuzy - za: dynamiczny rozwój firmy, świadczącej profesjonalne usługi na najwyższym poziomie, włączającej się w projekty promujące aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży, a także wspieranie samorządu w realizacji projektu: „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach”.