Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach

Dodane przez WB -

Kategoria

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach ma swoją siedzibę w wybudowanym w 2019 roku budynku Dworca Integracyjnego, na I piętrze. Jest to wspaniałe miejsce dla każdego, kto czekając na pociąg, autobus lub podczas podróży rowerem - może się na chwilę zatrzymać by odpocząć i zrelaksować się przy dobrej lekturze. Serdecznie zapraszamy! 

Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda siedziba kartuskiej biblioteki zapraszamy na:

wirtualny spacer

https://my.matterport.com/show/?m=bcEbyE6KBH5


Dane kontaktowe:

Dyrektor
Dr Piotr Smoliński

Adres
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach,
ul. Dworzec 4, 83-300 Kartuzy.
tel. 586-811-515, e-mail: poczta@biblioteka.kartuzy.pl
(aby wysłać wiadomość do biblioteki skorzystaj z formularza na końcu tej treści)

Strona internetowa:
https://www.biblioteka.kartuzy.pl

 


Działy i filie

 


Historia (kalendarium):

 • 1945 - Wadim Lincow utworzył bibliotekę w pomieszczeniu przy ul. Jeziornej 18  w Kartuzach. Była ona zalążkiem przyszłej Biblioteki Powiatowej. Pierwszym czytelnikiem był dr Henryk Kotowski
 • 1947 - Kierownikiem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej mianowano Wadima Lincowa
 • 1948 - Bibliotekę przeniesiono do lokalu przy ul. Kościuszki 22
 • 1949 - Biblioteka otrzymała rangę powiatowej. Uruchomiono biblioteki gminne w powiecie kartuskim
 • 1951 - Księgozbiór przeniesiono na ul. 1 Maja 11. Biblioteka mieściła się tam aż do lutego 1993 r. W tym roku powstał również oddział dla dzieci
 • 1954 - Został uchwalony statut biblioteki. Utworzono działy specjalistyczne: organizacyjno-administracyjny, instrukcyjno-metodyczny, gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów
 • 1958 - Biblioteka zakupiła telewizor. Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki mogli oglądać programy telewizyjne
 • 1960 - Przeniesiono Wypożyczalnię dla Dzieci do budynku przy ul. Gdańskiej 15
 • 1962 - Uruchomiono Czytelnię przy ul. Parkowej
 • 1963 - Umarł Wadim Lincow. Kierownikiem biblioteki została Ewa Nosewicz
 • 1965 - Zlikwidowano Czytelnię, jej lokal został przejęty przez Dom Kultury
 • 1966 - Został sporządzony katalog księgozbioru dziecięcego
 • 1973 - Uruchomiono filię literatury społeczno-politycznej przy ul. Majkowskiego
 • 1974 - Wprowadzono wolny dostęp do książek
 • 1975 - Nastąpiła zmiana systemu administracji państwowej. Bibliotekę Powiatową przemianowano na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. W skład sieci Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej weszły placówki Sianowie, Kiełpinie i Mirachowie. Nastąpiła likwidacja stanowisk instruktorów
 • 1976 - Powstanie Czytelni Popularnonaukowej
 • 1977 - Powołano Komisję zakupu księgozbioru spośród pracowników Biblioteki
 • 1979 - Wprowadzono zakup księgozbioru dla wszystkich placówek przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku
 • 1990 - Zlikwidowano filię literatury społeczno-politycznej
 • 1991 - Zlikwidowano punkty biblioteczne
 • 1992 - Stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej objęła Mirosława Lehman
 • 1993 - Biblioteka otrzymała pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Gdańskiej 15 oraz ul. Parkowej 3, gdzie działała do 2014 r.
 • W latach 1993 – 2014 przy Czytelni Popularnonaukowej funkcjonował Punkt Informacji Turystycznej.
 • W 2014 zainicjowano działalność wystawienniczą, mającą na celu promocję artystów profesjonalnych i amatorów. Biblioteka otrzymała z Urzędu Gminy w Kartuzach swój pierwszy komputer.
 • 1995 - Obchody 50-lecia Biblioteki Publicznej w Kartuzach
 • 1998 - Remont biblioteki w Mirachowie
 • 2000 - Remont Wypożyczalni dla Dzieci. Uruchomienie Punktu Książki Mówionej. Przystąpienie do komputeryzacji miejskich placówek Biblioteki Publicznej w Kartuzach. Obchody 55-lecia Biblioteki Publicznej w Kartuzach. Od 1 września Alina Żołnowska pełni obowiązki dyrektora Biblioteki Publicznej w Kartuzach
 • 2001 - Zostało podpisane porozumienie między Zarządem Powiatu Kartuskiego i Zarządem Gminy Kartuzy. Na Jego mocy Biblioteka Publiczna w Kartuzach przejęła zadania biblioteki powiatowej i zmieniła swą nazwę na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kartuzach. Została rozbudowana siedziba filii Biblioteki w Kiełpinie
 • 2002 - Dyrektorem Biblioteki została Kazimiera Nowicka. Biblioteka otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Narodowy Bank Polski i Bibliotekę Narodową w Warszawie „Z ekonomią na ty”
 • 2003 - Filia Biblioteki została przeniesiona z Sianowa do budynku Gimnazjum w Staniszewie
 • 2004 - Biblioteka otrzymała komputery z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach programuIKONKA. Zostały uruchomione 3 stanowiska komputerowe dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu
 • 2005 - Obchody 60-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach
 • 2006 - Przeprowadzono remont i wymieniono wszystkie okna w Bibliotece
 • 2007 - W ramach programu Pomorska Sieć Informacji Regionalnej powstała Czytelnia Internetowa z 4 stanowiskami komputerowymi i bezpłatnym dostępem do Internetu. W roku tym również zainaugurował swoją działalność Dyskusyjny Klub Książki
 • 2008 - Gruntowny remont Wypożyczalni dla Dorosłych
 • 2009 - Zainstalowanie hotspotu, czyli bezprzewodowego Internetu na terenie Czytelni Popularnonaukowej
 • 2009 - Biblioteka w Kartuzach objęta Programem Rozwoju Bibliotek
 • 2010 - Uruchomienie katalogu on-line Biblioteki
 • 2010 - Komputeryzacja filii wiejskich
 • 2010 - Obchody 65-lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach połączone z nadaniem patrona, Janusza Żurakowskiego, propagatora kultury kaszubskiej w Kanadzie
 • 2011 - Centrum Informacji Turystycznej, Brama Kaszubskiego Pierścienia przy ul. Klasztornej 1 w Kartuzach, weszła w struktury Biblioteki. Biblioteka Publiczna w Kartuzach obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia Biblioteki Powiatowej
 • 2012 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach wydała pierwszą książkę pt. Wrócę!, autorstwa Grazyny Pytki (1954-1971) w opracowaniu Piotra Smolińskiego. Powstał Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki działający przy Bibliotece, będący nieformalną grupą społeczników zajmujących się lokalną animacją kultury. Ukazał się 1. numer Kwartalnika Literackiego „Światło i Cień”, wydawanego przez Klub i Bibliotekę.
 • 2013 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Żurakowskiego w Kartuzach przejęła budynek po byłym Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” przy ul. Gdańskiej 15. Zmarł Stanisław Zieliński, artysta, malarz, poeta, inicjator licznych przedsięwzięć kulturalnych w  kartuskiej bibliotece
 • 2014 - Otwarcie siedziby Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki w Kartuzach
 • 2014 - Otwarcie nowej siedziby Filii MiP BP w Kiełpinie, która powstała przy Zespole Szkół w Kiełpinie
 • 2014 - Przeniesienie Działu Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru, Działu Administracyjno-Biurowego, Wypożyczalni dla Dzieci, Czytelni Internetowej oraz Czytelni Popularnonaukowej do nowo wyremontowanych pomieszczeń bibliotecznych
 • 2015 - Jubileusz 70-lecia działalności MiPBP w Kartuzach
 • 2018 - 5 września zainaugurowano działalność Biblioteki w budynku Dworca Integracyjnego w Kartuzach (na piętrze). Książnica zyskała nowoczesne wyposażenie. To nowy rozdział w historii Biblioteki

 

Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki

Założyciele: Piotr Smoliński, Stanisław Zieliński, Kazimiera Nowicka; Najaktywniejsi członkowie: Bożena Gniado, Paweł Pytka

VI 2018
Rozpoczęcie procesu tworzenia parku przy Kolegiacie Kartuskiej - wspólnie z Towarzystwem Miłośników Kartuz (lider) oraz Urzędem Miejskim, w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców. Dokonanie nasadzeń tysiąca kwiatów tamże

IV 2018
Upamiętnienie nasadzeniami lip przy Kolegiacie Kartuskiej osób szczególnie zasłużonych dla powstania zakonu Kartuzów w Stolicy Kaszub — wspólnie z Towarzystwem Miłośników Kartuz (lider) oraz Urzędem Miejskim, w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców

XI 2017
Ustanowienie, w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców, monumentu mnicha kartuskiego przy Kolegiacie Kartuskiej. Jest to plenerowa czytelnia książek

VI-IX 2018
Organizacja II Kartuskiego Pleneru Artystycznego na Rynku w Kartuzach. Swoje dzieła zaprezentowali artyści związani z gdańską. WL4 Przestrzenią Sztuki. Mieszkańcy Kartuz mieli okazję spróbować swoich sił w malarstwie, rysunki etc.

VI-IX 2017
Organizacja I Kartuskiego Pleneru Artystycznego na Rynku w Kartuzach

XI 2016
Doprowadzenie do ustawienia obelisku przy lipie przyklasztornej w Kartuzach, m.in. ku pamięci Stanisława Zielińskiego, kartuskiego poety i malarza (przy aktywnym udziale dyrektora MiPBP w Kartuzach oraz innych osób zaangażowanych)

IV 2016
Nagroda Burmistrza Kartuz „Kartesko skra”

II 2016
Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego za Wybitne Zasługi w Twórczości Artystycznej oraz na rzecz Upowszechniania Kultury Wśród Mieszkańców Województwa Pomorskiego

VI 2013
Doprowadzenie do wymiany nagrobka kartuskiej poetki Grażyny Pytki (akcja społeczna związana ze zbiórką pieniędzy na ten cel)

VI 2013
Doprowadzenie do wydania tomu wierszy Stanisława Zielińskiego (opracowanie, redakcja, wstęp etc.).

IV 2013
Wyróżnienie Burmistrza Kartuz „Kartesko skra”

XII 2012
Wystawa malarstwa w Kawiarence Pod Refektarzem w Kartuzach

X 2012 – IV 2013
Organizacja oraz współprowadzenie wykładów dotyczących polskiej poezji w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach (II miejsce w woj. pomorskim w konkursie na najlepszy projekt związany z czytelnictwem, ogłoszonym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Conrada w Gdańsku)

V 2012
Doprowadzenie do wydania tomu wierszy kartuskiej poetyki Grażyny Pytki

X 2011 – V 2012
Organizacja cyklu wystaw poetyckich w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach


Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się bezpośrednio z Miejską i Powiatową Biblioteka Publiczną im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach. Twoja wiadomość zostanie przekazana na adres: poczta@biblioteka.kartuzy.pl

Kontakt