Program "Czyste Powietrze" - WFOŚiGW ostrzega przed oszustami

Dodane przez MD - śr., 25/01/2023 - 16:12
WFOŚiGW w Gdańsku przestrzega przed firmami, których przedstawiciele dzwoniąc do mieszkańców oferując płatną pomoc w pozyskaniu dofinansowania z programu "Czyste Powietrze".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku otrzymuje liczne informacje o firmach zewnętrznych, które powołując się na współpracę z WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW czy z gminami pobierają opłaty za pomoc w otrzymaniu dofinansowania i sporządzanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

- Informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku, ani za zgodą i konsultacją z nami. NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku w trosce o równe traktowanie zarówno Wnioskodawców, jak i podmiotów realizujących wykonawstwo w ramach inwestycji, pozostawiają każdemu Wnioskodawcy w ramach programu „Czyste Powietrze” pełną swobodę w zakresie wyboru technologii i wykonawców, o ile tylko wybrane rozwiązania spełniają warunki określone w regulaminie programu - przestrzega WFOŚIGW w Gdańsku.

Wnioskodawcy mają dostęp do bezpłatnej informacji i edukacji w zakresie programu, jego warunków oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

WFOŚiGW apeluje o zachowanie czujności w kontaktach z firmami zewnętrznymi powołującymi się na Czyste Powietrze, nieudostępnianie im żadnych danych osobowych potencjalnych beneficjentów oraz weryfikowanie, czy są to pracownicy NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku.

 
Kontakt