31 domostw ze wsparciem na usunięcie azbestu

Dodane przez MD -

INFORMACJA

Gmina Kartuzy, w ramach zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy, aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  o przyznanie dofinansowania na usunięcie odpadów zawierających azbest, w roku 2023. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 73.041,00 zł. Gmina Kartuzy uzyskała dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, w wysokości 48.300,00 zł poniesionych kosztów kwalifikowanych do ww. zadania, w ramach konkursu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.   

 Dofinansowaniem objęło 31 nieruchomości, w tym 9 posesji objętych zostało demontażem, transportem i utylizacją azbestu, 22 nieruchomości zostały objęte zadaniem polegającym na zabezpieczeniu i przetransportowaniu odpadu azbestowego do miejsca unieszkodliwienia.

W roku objętym zadaniem usunięto 191,27 Mg wyrobów zawierających azbest z poszyć dachowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, letniskowych, gospodarczych i innych na terenie Gminy Kartuzy, które następnie przekazano do unieszkodliwienia. Powierzchnia, z której usunięto wyroby azbestowe wyniosła 11.954,35 m2.