Zaproszenie na warsztaty. Rewitalizacja pomnika

Dodane przez PS -

W poniedziałek 16.08.2021 roku o godz. 11:00 przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach (przy ul. 3 Maja) odbędą się warsztaty polegające na rewitalizacji ważnego kartuskiego pomnika.

Wszystkich mieszkańców Kartuz serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału w rewitalizacji miejsca poświęconego pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej nauczycieli, którzy oddali swoje życie za polskość i ojczystą mowę.

Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. KARTUSKIE INICJATYWY MIESZKAŃCÓW realizowanego w ramach projektu pn. KOMPLEKSOWA REWITALIZACJI CENTRUM KARTUZ, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Zaproszenie. Tekst jak w treści artykułu.