Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP części wsi Kiełpino

Dodane przez WB -

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/764/2023 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 6 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino dla działek nr 591/4 i 591/5. 

Z projektem można zapoznać się w terminie od 4 do 31 lipca 2024 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach, pok. 207 w godz. pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.07.2024 r. o godz. 14.00, w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, sala nr 28.

/-/Burmistrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński