Konsultacje społeczne w spr. Rewitalizacji Kartuz

Dodane przez WB - pt., 21/04/2023 - 07:46

Kategoria

Burmistrz Kartuz informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie uchylenia uchwał o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Odpowiednie dokumenty (treść obwieszczenia, projekt uchwały, formularz konsultacji oraz załącznik do uchwały) w ww. sprawie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kartuzy:

BIP Kartuzy - Konsultacje społeczne