Ostrzeżenie przed ptasią grypą

Dodane przez WB - wt., 24/10/2023 - 14:15

Kategoria

Powiatowy Lekarz Weterynarii, Jolanta Grotkowska apeluje do hodowców drobiu z powiatu kartuskiego, aby szczególnie uważali na swoje kury, kaczki czy gęsi. Trwa bowiem sezon migracyjny dzikich ptaków, co sprzyja ryzyku wystąpienia ptasiej grypy.

Grypa ptaków to groźna choroba wirusowa - zachorować mogą wszystkie gatunki drobiu i dzikich ptaków. Wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. 

Okres największego ryzyka wystąpienia epidemii obejmuje miesiące jesienno-zimowe i wtedy należy zachować szczególną czujność. Trwa właśnie okres wzmożonej migracji ptaków dzikich, dlatego właśnie teraz hodowcy powinni zwrócić uwagę na zasady bioasekuracji. Dzięki ich przestrzeganiu, mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby.

Poniżej podstawowe zasady bioasekuracji: 

  • Nie należy poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają ptaki dzikie,
  • Nie należy wnosić i wwozić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
  • Należy utrzymywać drób z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
  • Należy utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
  • Należy przechowywać paszę i ściółkę dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • Należy karmić i poić drób i ptaki utrzymywane przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • Należy lokalizować gniazda dla drobiu wewnątrz budynków,
  • Należy zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki,
  • Należy powstrzymać inne osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
  • Należy dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację zawierającą informację o wystąpieniu objawów klinicznych.