Od 12 listopada pociągi wróciły na perony stacji KARTUZY

Dodane przez WB - pt., 10/11/2023 - 10:59

Kategoria

Wykonawca robót - Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe - informuje o przywróceniu od niedzieli, 12.11.2023 r. ruchu kolejowego do stacji Kartuzy i tym samym ponownym pełnym uruchomieniu przejazdów kolejowo-drogowych na drodze wojewódzkiej 211 i 224 na terenie miasta Kartuzy w obrębie skrzyżowania ulic Gdańskiej i Kościerskiej.

* * * * *

Przywrócenie pełnego funkcjonowania przejazdów kolejowo-drogowych wiąże się z bezwzględną koniecznością stosowania się do oznakowania poziomego i pionowego oraz sygnalizacji świetlnej zarówno dotychczas istniejącego jak i wprowadzonego w wyniku wykonanych prac.

Wszystkich kierujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie się do istniejącej organizacji ruchu.

Dla przypomnienia – każdorazowe uruchomienie sygnalizatora S na przejeździe kolejowym nadającego naprzemienny sygnał czerwony zobowiązuje kierujących pojazdami i pieszych do bezwzględnego zatrzymania się

Dworzec w Kartuzach

 Prace wykonywane są w ramach zadania: Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto - Odcinek D".