Nauczyciele ze szkoły w Koloni doskonalili swoje umiejętności na stażach zagranicznych

Dodane przez MD -

Szkoła Podstawowa w Koloni uczestniczyła w programie „Erasmus +” pt.: „Poznajemy się i uczymy wzajemnie”. Nauczyciele z Kaszub doskonalili swoje umiejętności we Francji, na Malcie i w Hiszpanii.

Miniony rok szkolny upłynął nauczycielom ze szkoły podstawowej w Koloni pod znakiem zdobywania nowych doświadczeń i kompetencji podczas wizyt w partnerskich szkołach. Najpierw udali się do Ecole Saint Franςois w Cambrai we Francji i w Colegio San José, Santander. Tam m.in. prowadzili zajęcia dydaktyczne i obserwacje.

Podczas pobytu w partnerskich szkołach nauczyciele z Koloni m.in. prowadzili zajęcia  dydaktyczne w języku angielskim. Ich tematyka obejmowała historię powstania i rozwoju wsi Kolonia, tradycje, kulturę, zwyczaje Kaszub i rozwój języka kaszubskiego, a także działalność, dokonania i metody pracy drużyny harcerskiej i gromady zuchowej. Podczas zajęć wykorzystano przygotowane materiały multimedialne, stosowano aktywizujące techniki i metody harcerskie.

Dyrektor szkoły Pani Bożena Merchel zapoznała się ze sposobami organizacji pracy w partnerskich szkołach, z systemami zarządzania, planowaniem prac i funkcjonowaniem placówek w różnych aspektach, natomiast pedagog z zadaniami swojego odpowiednika, z problemami z jakimi borykają się uczniowie szkoły i sposobami ich rozwiązywania.

-  Podczas pobytu we Francji nauczyciele nawiązali także kontakt z tamtejszymi skautami, zaznajomili się z ich działalnością i funkcjonowaniem, co było bardzo ważne dla instruktorów naszej placówki, ponieważ umożliwiło nawiązanie współpracy z drużyną harcerską. Obserwowane były również strategie proekologiczne, programy ochrony środowiska, gospodarowanie odpadami, zasobami wody oraz energii. Nasi nauczyciele zapoznali się z zadaniami preorientacji zawodowej, perspektywami dalszej edukacji oraz zatrudnienia, a także z możliwościami lokalnego i krajowego rynku pracy. W tym celu prowadzono rozmowy z nauczycielami i uczniami – informuje Bożena Merchel, dyrektor SP w Koloni.

Uczestnicy projektu doskonalili swoje kompetencje językowe, zdobywali doświadczenie w pracy z uczniami obcojęzycznymi, przełamywali bariery psychologiczne i mentalne. Uczyli się współpracować z koleżankami i kolegami ze szkoły partnerskiej. Poznali praktyki stosowane w  szkole oraz poszerzyli swoje kompetencje związane z cyfryzacją.

 W ramach programu dziesięcioro nauczycieli ze szkoły w Koloni wzięło  też udział w kursach języka angielskiego organizowanych przez ETI- Executive Training Institute Malta.

Kursy miały na celu poszerzenie znajomości języka angielskiego, rozwijanie płynności mówienia w języku angielskim oraz poprawienie znajomości języka w zakresie gramatyki, słownictwa i wymowy. Rozwijały także praktyczne umiejętności komunikacyjne takie jak: aktywne słuchanie na gruncie zawodowym, towarzyskim oraz w przestrzeni cyfrowej m.in. w zakresie korzystania z anglojęzycznych publikacji drukowanych i internetowych. Uczestnicy mobilności podnieśli swoje zdolności organizacyjne, a także umiejętność współpracy. Nawiązali kontakty z nauczycielami z innych krajów, wymienili się doświadczeniami.

 

Nauczyciele z SP w Koloni w programie Erasmus+
Nauczyciele z SP w Koloni w programie Erasmus+
Nauczyciele z SP w Koloni w programie Erasmus+
Nauczyciele z SP w Koloni w programie Erasmus+
Nauczyciele z SP w Koloni w programie Erasmus+
Nauczyciele z SP w Koloni w programie Erasmus+
Nauczyciele z SP w Koloni w programie Erasmus+
Nauczyciele z SP w Koloni w programie Erasmus+
Nauczyciele z SP w Koloni w programie Erasmus+
Nauczyciele z SP w Koloni w programie Erasmus+
Nauczyciele z SP w Koloni w programie Erasmus+
Nauczyciele z SP w Koloni w programie Erasmus+
Nauczyciele z SP w Koloni w programie Erasmus+