Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy

Dodane przez WB -

Loga instytucji współfinansujących projekt

Projekt współfinansowany z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 w ramach wsparcia na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  .


Cel  Projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  poprzez budowę sieci kanalizacji ściekowej oraz wodociągu w miejscowości Łapalice oraz budowa zbiorników retencyjnych w miejscowościach Mirachowo oraz Kiełpino w Gminie Kartuzy. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 3 320 000,00zł.

Inwestycja zakłada w etapie I budowę sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Krótka, ul Słoneczna, ul. Kartuska) w miejscowości Łapalice wraz z budową odcinka wodociągu (ul. Krótka, ul. Kosowska). W etapie II zostaną wykonane 2 zbiorniki retencyjne  zlokalizowane w miejscowości Kiełpino oraz 1 zbiornik retencyjny zlokalizowany w miejscowości Mirachowo. Zakończenie realizacji pełnego zakresu projektu zaplanowano na miesiąc czerwiec 2025r.