Program CIEPŁE MIESZKANIE

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, na lata 2023-2025, w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie.

Co obejmuje dofinansowanie

Dofinansowaniem jest objęta wymiana niskosprawnych pieców/kotłów na paliwo stałe w lokalach mieszkalnych, w zabudowie wielorodzinnej, na podane niżej ogrzewanie niskoemisyjne: 

  • Pompy ciepła
  • Kocioł gazowy kondensacyjny
  • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
  • Ogrzewanie elektryczne
  • Podłączenie do węzła cieplnego (miejska sieć ciepłownicza)
  • Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej 
  • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Na jeden lokal mieszkalny przypada 1 dofinansowanie. Dodatkowo, poza wymianą kotła, można wymienić stolarkę drzwiową i okienną. Dofinansowanie obejmuje również dokumentację projektową.

Uwaga: dofinansowanie nie jest przyznawane w przypadku wymiany tylko stolarki drzwiowej i okiennej, bez wymiany kotła.

Jaka jest kwota dofinansowania

Dofinansowanie można uzyskać, w zależności od dochodu, na jednym z 3 poziomów:

  • Podstawowy poziom dofinansowania - do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000 zł na jeden lokal mieszkalny,
  • Podwyższony poziom dofinansowania - do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000 zł na jeden lokal mieszkalny,
  • Najwyższy poziom dofinansowania - do 90%  poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Każda osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Kartuzy oraz spełniająca kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie

Wnioski mogą składane być przez cały okres trwania Programu Ciepłe Mieszkanie, tj. od dnia ogłoszenia naboru do dnia 28 lutego 2025 r.

Formularze wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.kartuzy.pl, www.bip.kartuzy.pl.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio na adres tut. Urzędu (nie będą rozpatrywane wnioski przesłane na adres e-mail Urzędu) lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze, w godz. pracy Punktu (poniedziałek-czwartek), pod numerami telefonu: 58 694-51-59 lub 797 339 803.

Lokalizacja Punktu Konsultacyjnego: parter Urzędu, przy windzie, wejście od strony ul. 3 Maja.
 

Szczegółowe warunki przyznawania dotacji określono w Regulaminie Naboru

określającego sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, na terenie Gminy Kartuzy przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Kartuz nr 28/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. Przed przystąpieniem do złożenia wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

 


Więcej informacji na stronach:

www.czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/


Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w i Gospodarki Wodnej Gdańsku, udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

CIEPŁE MIESZKANIE w Gminie Kartuzy (aktualizacja danych: maj 2024) 
informacje liczby
Liczba złożonych wniosków 54
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów 4
Ogólna kwota wypłacona beneficjentom 105.000,00 zł

Do pobrania (z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kartuzy):

01) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

02) WNIOSEK O URUCHOMIENIE PŁATNOŚCI