Z kart historii... Rocznica odsłonięcia tablicy poświęconej współpracy miast Kartuzy-Duderstadt

Data rozpoczęcia
pon., 01/07/2024 - 00:00
Data zakończenia
wt., 02/07/2024 - 00:00
1 lipca 2000 roku, na pamiątkę 5-lecia partnerstwa miast Kartuzy - Duderstadt nafasadzie kamienicy przy ul. Rynek 2 została odsłonięta pamiątkowa tablicaufundowana przez miasto Dusderstadt. Podobne „ślady” przyjaźni znajdują się wDuderstadt.To tylko jeden z symboli dobrze rozwijającego się partnerstwa. Innym znakiemczasu jest dąb przyjaźni posadzony w 1998 roku przy Muzeum Kaszubskim im.Franciszka Tredera w Kartuzach.Ważnym obiektem na mapie Kartuz jest pomnik usytuowany przy deptakuupamiętniający przyjęcie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, ufundowanyprzez Koło Przyjaźni Niemiecko-Polskiej i mieszkańców Duderstadt. Przy pomnikuwidoczny jest drogowskaz do Duderstadt, informujący też o odległości do tegomiasta – 836 km.