Gminne obiekty sportowe

Poniżej znajduje się wykaz gminnych obiektów sportowych wraz z harmonogramem przedstawiającym ich zajętość. W celu ustalenia terminu korzystania z poszczególnych obiektów należy skontaktować się z osobą koordynatora z ramienia Urzędu Miejskiego w Kartuzach: Waldemar Bertling +48 604 779 694.