Boisko przy ul. Chmieleńskiej w Kartuzach

Boisko ze sztuczną nawierzchnią powstało w 2006 roku. Jest ogrodzone i bezpośrednio są siaduje z parkingiem dla samochodów osobowych. W okresie roku szkolnego jest wykorzystywane jako boisko zewnętrzne dla zajęć wychowania fizycznego sąsiadującej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach. 

  • Wymiary boiska: 60m dług x 30m szer.
  • Oświetlenie: TAK
  • Parking: TAK, przy boisku, od strony ul. Chmieleńskiej, na ok. 50 pojazdów osobowych.
  • Toalety: NIE
  • Szatnie / natryski: NIE / NIE
  • Magazyn: NIE

HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z BOISKA
boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią
(Kartuzy, ul. Chmieleńska)