Boisko piłkarskie na stadionie miejskim w Kartuzach

W 2019 roku stadion miejski w Kartuzach odzyskał dawny blask. Wybudowana został infrastruktura lekkoatletyczna w postaci bieżni, rzutni oszczepem, młotem, dyskiem, pchnięcia kulą, skoku w dal, skoku o tyczce i skoku wzwyż. Z powodu licznych usterek i uchybień wykonawcy zwłaszcza na płycie boiska piłkarskiego znacznemu wydłużeniu uległ czas przekazania obiektu do użytku. 

  • Wymiary boiska: 102m dług x 66m szer.
  • Nawierzchnia: naturalna trawa
  • Podlewanie: automatyczne zraszacze
  • Oświetlenie: TAK - oświetlenie bieżni, wyłącznie jako treningowe
  • Parking: NIE - najbliższy przy boisku treningowym, od strony ul. Słonecznej, na ok. 18 pojazdów osobowych.
  • Szatnie / natryski: TAK / TAK
  • Magazyn: TAK

 


HAMONOGRAM KORZYSTANIA Z BOISKA
pełnowymiarowe boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią trawiastą
(Kartuzy, ul. 3 Maja 39)