Boisko piłkarskie na stadionie w Kiełpinie

Pełnowymiarowe, naturalne boisko piłkarskie w Kiełpinie jest siedzibą lokalnego Klubu Sportowego "Amator" Kiełpino. Obiekt jest także zarządzany przez ten klub dlatego jakakolwiek możliwość skorzystania ze stadionu w Kiełpinie możliwa jest wyłącznie po wyrażeniu zgody przez KS "Amator" Kiełpino. 

  • Wymiary boiska: 100m dług x 55m szer.
  • Nawierzchnia: naturalna trawa
  • Podlewanie: ręczne
  • Oświetlenie: TAK - małej mocy, wyłącznie jako treningowe
  • Parking: TAK na ok. 40 pojazdów osobowych.
  • Toalety: TAK
  • Szatnie / natryski: TAK / TAK
  • Magazyn: TAK

HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z BOISKA 
pełnowymiarowe boisko piłkarskie z naturalna nawierzchnią trawiastą
(Kiełpino, ul. Długa 78A)