Zarządzenie Burmistrza Kartuz 90/2023

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 poz. 571), zleca się Stowarzyszeniu Przyjaciół Jedynki w Kartuzach, z siedzibą w Kartuzach, ul. 3 Maja 14,  realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą: Podejmowanie działań służących wzmocnieniu atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy w zakresie „turystyka i krajoznawstwo”. 

Pełna treść Zarządzenia znajduje się w załączniku.