Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Zapraszamy na Portal Mapowy Gminy Kartuzy. System zawiera wiele warstw podkładowych oraz studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tutaj można zapoznać się z numerami działek, sprawdzić czy i jakim są objęte Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Ponadto w systemie mapowym sprawdzić można przebieg dróg, a także uzyskać informację nt. czasowych zmian organizacji ruchu w przypadku prac remontowo-budowlanych. 

Kontakt