Przebudowa targowiska przy ul. Szkolnej w Kartuzach

W minionym tygodniu Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie w kwocie 368 tys. zł na budowę dwóch wiat handlowych przy ulicy Szkolnej w Kartuzach. Kartuskie Targowisko Miejskie wraca więc na swoje historyczne miejsce. To dobra wiadomość nie tylko dla handlujących, lecz i mieszkańców gminy Kartuzy oraz turystów odwiedzających nasze miasto.

Logo Europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, mój rynek, program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Z wielką przyjemnością informujemy, że Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie na projekt pn. Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach. Zadanie będzie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (operacja typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, w ramach poddziałania pn. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych lokalnych usług dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i po-wiązanej infrastruktury).


Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla Gminy Kartuzy wyniesie 368 tys. 092 zł. Umowę na realizację inwestycji podpisał w minionym tygodniu w Gdańsku Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz.


Celem projektu jest poprawa konkurencyjności producentów płodów rolnych poprzez budowę w Kartuzach przy ul. Szkolnej dwóch identycznych wiat handlowych konstrukcji stalowo-drewnianej przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów. Inwestycja będzie stanowiła uzupełnienie już istniejącej bazy handlowej przy ul. Dworcowej, przyczyni się też do wzrostu sprzedaży produktów rolno-spożywczych z gospodarstw ekologicznych.

Na nowo powstałym targowisku zostanie wydzielona strefa sprzedaży produktów rolno-spożywczych, w tym miejsca do sprzedaży certyfikowanych produktów ekologicznych wraz z oznakowaniem „Mój Rynek”. Po rozbudowie targowisko będzie stanowiło jednolity kompleks handlowo-targowy z różnorodnymi miejscami do handlowania.


– Mieszkańcy gminy Kartuzy w minionych latach wiele razy zwracali uwagę, że kartuskie targowisko powinno wrócić na swoje miejsce, do centrum miasta, i że nietrafioną decyzją było przeniesienie go na obrzeża Stolicy Kaszub, dokładniej zaś na ulicę Sędzickiego – powiedział Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz. – Trudno było się z tym nie zgodzić. Dlatego też targowisko wróci tam, gdzie było dawniej. Nie będzie już jednak skupiskiem blaszanych, często nieestetycznych budek – dodał.


Bliskość Kartuskiego Targowiska Miejskiego i centrum miasta, także dworca kolejowego, jest niezbędna, aby handlujący byli zadowoleni ze swoich utargów, natomiast mieszkańcy gminy Kartuzy i turyści ze zrobionych w Stolicy Kaszub zakupów. W Kartuzach już wkrótce nie powinno zabraknąć wspaniałych produktów, w tym ekologicznych, które mają szanse przyciągać do naszej gminy osoby z zewnątrz.
Niewątpliwie inwestycja budowy dwóch wiat przy ulicy Szkolnej przyczyni się do ponownego ożywienia handlu w Kartuzach. To ogromna szansa na powrót w to miejsce rolników, na co przez ostatnich kilka lat liczyli przedstawiciele Pomorskiej Izby Rolniczej oraz sami zainteresowani.


Targowisko powinno zostać uruchomione najpóźniej w listopadzie 2018 roku.

 

 

wizualizacja wiaty rynku 1
wizualizacja wiaty rynku 2
wizualizacja wiaty rynku 3
wizualizacja wiaty rynku 4
wizualizacja wiaty rynku 5
wizualizacja wiaty rynku 6
wizualizacja wiaty rynku 7
wizualizacja wiaty rynku 8
wizualizacja wiaty rynku 9
wizualizacja wiaty rynku 10
wizualizacja wiaty rynku 11
wizualizacja wiaty rynku 12