Herb Kartuz

Projekt herbu Kartuz opracował dr Aleksander Majkowski, lekarz, znany pisarz i miłośnik Ziemi Kartuskiej, mieszkający w Kartuzach. Herb jego autorstwa został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 stycznia 1923 roku.

WYGLĄD HERBU

Na niebieskim polu tarczy herbowej widnieje głowa czarnego gryfa ze srebrnym dziobem i czerwonym językiem, skierowanego w lewą stronę. Nad głową gryfa widnieje siedem srebrnych gwiazd, ułożonych w półkole.

SYMBOLIKA HERBU

W roku 1084 we Francji powstała pierwsza Kartuzja. Zanim to jednak nastąpiło, św. Brunon, jej założyciel, wybrał się w podróż do Grenoble do biskupa Hugona, aby ten wskazał mu miejsce, w którym miał stanąć klasztor. Gdy szedł do niego wraz z sześciorgiem towarzyszy, Hugon miał sen, w którym drogę do tego miejsca wskazywało mu siedem gwiazd.

Tak więc siedem gwiazd w herbie Kartuz, które zostały przeniesione z herbu zakonnego, symbolizuje zarówno pierwszych siedmiu braci, od których zaczęła się historia Kartuzów, jak i siedem gwiazd ze snu biskupa Hugona.

Gryf z kolei to mityczne zwierzę przedstawiane najczęściej z ciałem lwa oraz głową i skrzydłami orła. Symbolizuje siłę, władzę, lot (panowanie), waleczność oraz szybkość.