Honorowi obywatele Kartuz

Tytuł Honorowego Obywatela Kartuz został przywrócony w najnowszej historii Kartuz. Pierwszym, który otrzymał ten zaszczytny tytuł był wieloletni Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Kaszuby z Kartuz, pan Franciszek Kwidziński. Dwa lata później Rada Miejska w Kartuzach przyznała ten tytuł drugiej osobie. Był to wieloletni Proboszcz parafii pw. Św. Kazimierza w Kartuzach ks. Tadeusz Misiorny. A w 2015 roku, w roku Jubileuszu Współpracy Miast Kartuzy - Duderstadt, do szacownego grona Honorowych Obywateli Kartuz dołączył ówczesny Burmistrz Dudersadt pan Wolfgang Nolte.

 

Honorowymi Obywatelami Kartuz są Wolfgang Nolte oraz ks. Tadeusz Misiorny. W 2019 zmarł pierwszy Honorowy Obywatel w najnowszej historii Kartuz, Franciszek Kwidziński.

Na zdjęciu wyżej od lewej stoją: Franciszek Kwidziński, regionalista i wieloletni kierownik Zespołu Pieśni i Tańca "Kaszuby" z Kartuz (rok nadania tytułu: 2011), Wolfgang Nolte, burmistrz partnerskiego wobec Kartuz miasta Duderstadt w Niemczech (2015) oraz ks. prałat Tadeusz Misiorny (2013).

Przemijający nieubłaganie czas daje się we znaki we wszystkich dziedzinach życia. W 2019 roku zmarł Franciszek Kwidziński, a w 2020 roku ks. Tadeusz Misiorny.