Miasta Partnerskie Kartuz

Partnerstwo miast to przede wszystkim wymiana doświadczeń i wieloletnie przyjaźnie. Najdłużej, bo już 25 lat, trwa przyjaźń Kartuz i niemieckiego miasta Duderstadt. To niezwykła przyjaźń. Wspólne wyjazdy, spotkania, wymiana młodzieży trwa już od wielu lat i sprawia, że mieszkańcy obu miast są sobie bardzo bliscy. Praktycznie nie ma mieszkańca Kartuz, który nie wiedziałby nic o mieście Duderstadt i odwrotnie.

Kartuzy przyjaźnią się także z miastami Caissargues we Francji, Kaili w Chinach, Gori w Gruzji, oraz od niedawna z Polanicą-Zdrój w Polsce.

Duderstadt

Współpraca Kartuz z niemieckim miastem Duderstadt położonym w landzie Dolna Saksonia w regionie Eichsfeld ma swe początki w roku 1994.

Porozumienie partnerskie o współpracy pomiędzy miastami podpisano 13 maja 1995 roku w Duderstadt i potwierdzono 4 września tego samego roku w Kartuzach. Partnerstwo zostało zawarte na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i pogłębienia dobrosąsiedzkich oraz międzyludzkich kontaktów dla tworzenia zjednoczonej Europy. Od tamtej pory każdego roku odbywają się na zmianę w Kartuzach i Duderstadt wspólne spotkania, konferencje, wzajemne wizyty samorządowców, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców i młodzieży, które służą wymianie doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.

Na fotografii poniżej: w roku 2015 Wolfgang Nolte, ówczesny burmistrz Duderstadt, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Kartuz.

Na fotografii Wolfgang Nolte, ówczesny burmistrz Duderstadt, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Kartuz.

W 2020 roku obchodziliśmy Jubileusz 25-lecia Partnerstwa miast Kartuzy - Durestadt. Niestety, pandemia przeszkodziła w realizacji licznych atrakcji przygotowanych dla mieszkańców miast. Więcej  na temat Jubileuszu 25-lecia Współpracy piszemy w innym artykule o 25-leciu Partnerstwa miast Kartuzy - Duderstadt.


Caissargues

Starsze partnerstwo łączy Kartuzy z francuskim miastem Caissargues, które wpisało się w tradycyjną przyjaźń polsko-francuską. Współpraca obu miast rozpoczęła się w październiku 1990r. W celu zintensyfikowania kontaktów w obu miastach powołano komitety ds. Współpracy. Współpraca dotyczy takich dziedzin jak turystyka, kultura, sport i wymiana mieszkańców. Caissargues położone jest w bardzo atrakcyjnym turystycznie regionie: w departamencie Gard na południu Francji w odległości 2 km od Nimes.

Na fotografii poniżej: Nasi przyjaciele z Caissargues.

Nasi przyjaciele z Caissargues


Kaili

W 2014 roku z inicjatywy konsul generalnej Chińskiej Republiki Ludowej Pani Liu Yuanyuan pojawiła się inicjatywa nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Kartuzy, a miastem Kailii. Do pierwszego spotkania chińczyków z kartuskimi samorządowcami doszło w listopadzie 2015 r. Wtedy obie strony podpisały list intencyjny o zamiarze podjęcia wspólnych działań w kierunku oficjalnego nawiązania kontaktów. Dnia 13 kwietnia 2016 roku Rada Miejska w Kartuzach podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na podpisanie przez Burmistrza Kartuz umowy o współpracy z miastem Kaili.

Na fotografii poniżej: Burmistrz Kartuz wraz z włodarzem Kaili.

Włodarz Kaili oraz Kartuz


Gori w Gruzji

Wzajemne kontakty rozpoczęły się w 2015 roku przy okazji przyjazdu gruzińskiej delegacji samorządowców do Gdańska na zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego. Rewizyta polskiej delegacji, w której uczestniczył Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński nastąpiła w lutym 2016 roku. Podczas trwającego wtedy w Gorii Międzynarodowego Forum Gospodarczego rozpoczęto rozmowy na temat potrzeby wzmocnienia wzajemnych kontaktów poprzez podpisanie pomiędzy miastami Kartuzy i Gori listu intencyjnego określającego wstępne kierunki przyszłej współpracy. Podpisanie listu intencyjnego o nawiązaniu współpracy nastąpiło w dniu 1 października 2016 roku.


Polanica Zdrój

Współpraca Kartuz z Polanicą rozpoczęła się z inicjatywy dwóch stowarzyszeń: Towarzystwa Miłośników Kartuz i Towarzystwa Miłośników Polanicy. Ta oddolna inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony władz obu miast. W wyniku wzajemnych odwiedzin, a w konsekwencji podjętych rozmów, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Polanicy-Zdroju w czerwcu 2019 roku podpisana została umowa o współpracy z Kartuzami. W obradach wzięła udział delegacja kartuskich samorządowców, przedstawicieli organizacji i instytucji. Inicjatywa partnerstwa zaistniała dzięki Towarzystwom Miłośników Kartuz oraz Polanicy. 

Choć jest to najmłodsze partnerstwo to jednak niezwykle intensywne. O początkach zawiązania współpracy z naszymi przyjaciółmi z Polanicy Zdroju piszemy w innym artykule: Umowa o współpracy partnerskiej z Polanicą Zdrój

 

Przedstawiciele Polanicy zdrój oraz Kartuz Mateusz Jellin, Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój Mieczysław G. Gołuński, Burmistrz Kartuz