Organizacje niosące pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Kartuzach
Dział pomocy osobom niepełnosprawnym
ul. Mściwoja II 20
83-300 Kartuzy
tel. 58 685 33 20, 58 684 00 82
www.pcprkartuzy.pl
e-mail: sekretariat@pcprkartuzy.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30–15:30
środa: 7:30–16:00
piątek 7:30–15:00
- poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami m. in. prawne, dotyczące uprawnień, ofert pomocy, pomoc przy wypełnianiu wniosków itp.

 

Organizacje pozarządowe działające w powiecie kartuskim

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych przy S.O.S.W. w Kartuzach
ul. 3 Maja 34
83-300 Kartuzy
www.soswkartuzy.cba.pl
e-mail: stowarzyszeniekartuzy@tlen.pl
- pomoc społeczna i działania wspomagające osoby z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie „Razem Jesteśmy”
Sianowo 4
83-328 Sianowo
- pomoc społeczna i działania wspomagające osoby z niepełnosprawnościami, przezwyciężanie trudnych sytuacji

Stowarzyszenie na rzecz Kultury, Aktywizacji, Rehabilitacji, Terapii i Autonomii „Karta”
ul. Gdańska 1
83-300 Kartuzy
e-mail: samopomocy@wp.pl
- pomoc społeczna i działania wspomagające osoby z niepełnosprawnościami, przezwyciężanie trudnych sytuacji

Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej"
ul. Klasztorna 3
83-300 Kartuzy
- pomoc osobom z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Pomagamy Bądź z Nami
ul. Szkolna 2
83-331 Przyjaźń
- wspieranie osób z niepełnosprawnościami i seniorów
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej „SPOEKON”
ul. Gdańska 10/A
83-300 Kartuzy
e-mail: spoekon@interia.pl
- przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, działalność na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Stowarzyszenie Świat Autyzmu
ul. Jeziorna 11D
83-300 Kartuzy
- działalność na rzecz osób autystycznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Stowarzyszenie „Ręka w Rękę”
ul. Szpitalna 36
83-332 Dzierżążno
- pomoc społeczna, wspieranie dzieci z niepełnosprawnościami

Fundacja „Przyjęcie Daru Życia”
ul. Otomino 9G
83-330 Otomino
- pomoc społeczna i działania wspomagające osoby z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
ul. Gdyńska 7 A
83-330 Żukowo
e-mail: soswzukowo@poczta.onet.pl
www.soswzukowo.idsl.pl
- działania wspomagające osoby z niepełnosprawnościami

Fundacja Słoneczne Wzgórze
ul. Kartuska 73 A
83-322 Stężyca
e-mail: sunnyhill@wp.pl
tel. 503 800 378
www.sunnyhill.pl
- pomoc społeczna i działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, organizacja pożytku publicznego

Fundacja „Ocean Nadziei”
ul. Poziomki 17
80-297 Banino
e-mail: fundacja@oceannadziei.org
- działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Port Art
ul. Borowiecka 3
80-297 Banino
www.portart.pl
e-mail: portartbanino@gmail.com
- aktywizacja osób starszych, bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Fundacja Equine Polska
ul. Głęboka 16
83-330 Borkowo
- pomoc osobom z niepełnosprawnościami, rehabilitacja, hipoterapia

Pomorskie Stowarzyszenie Charytatywne na rzecz Pomocy Społecznej
Nowe Łosienice 39
83-323 Kamienica Szlachecka
e-mail: dps-losienice@wp.pl
- pomoc społeczna i działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, organizacja pożytku publicznego

Stowarzyszenie Dobroczynności „Uśmiech Dziecka”
ul. Abrahama 9
83-322 Stężyca
- pomoc społeczna i działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Fundacja „Zdrowie na Końskim Grzbiecie”
Uniradze 1
83-322 Stężyca
tel. 790-363-111
www.zdrowienakonskimgrzbiecie.wordpress.com
- działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, organizacja pożytku publicznego

Fundacja „Nie będziesz sam”
ul. Wrzosowa 5
83-322 Stężyca
- pomoc społeczna i działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz starszych, organizacja pożytku publicznego

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”
ul. Wolności 42
83-314 Somonino
- pomoc osobom z niepełnosprawnościami

Fundacja „Uśmiechnij się”
Miechucińskie Chrósty 191/B
83-334 Miechucińskie Chrósty
- pomoc osobom z niepełnosprawnościami, organizacja pożytku publicznego

Stowarzyszenie „Tacy Sami”
ul. Gdańska 3
83-304 Przodkowo
- działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, organizacja pożytku publicznego

Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca”
Starkowa Huta 35
83-312 Hopowo
www.kfron.ovh.org
e-mail: kaszubskafundacja@interia.pl
- pomoc osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom, organizacja pożytku publicznego

Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Radosna Akademia”
ul. Wolności 13
83-314 Somonino
- pomoc osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom, rehabilitacja i terapia

Stowarzyszenie Apertum
ul. Osiedlowa 17
83-314 Somonino
- pomoc społeczna osobom z niepełnosprawnościami, rehabilitacja

Stowarzyszenie Aktywnie Razem
ul. Szkolna 7
83-311 Goręczyno
e-mail: aktywnierazem@gmail.com
 pomoc społeczna i działania wspomagające osoby z niepełnosprawnościami

Fundacja Perspektywa
ul. Jeziorna 26
83-333 Chmielno
- pomoc społeczna i działania pomagające osoby z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Żagiel”
ul. Garncarska 1
83-333 Chmielno
- pomoc osobom z niepełnosprawnościami