Rada Miejska w Kartuzach 8. kadencji

lata 2018-2023 

Kontakt: BIURO RADY MIEJSKIEJ, nr tel. 586 945 150

RADNI RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Adres e-mail
1.  Andrzej Dawidowski Przewodniczący Rady Miejskiej adawidowski@rada.kartuzy.pl
2.  Halina Steinka Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej hsteinka@rada.kartuzy.pl
3.  Jacek Richert Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej jrichert@rada.kartuzy.pl
4.  Jacek Wesołowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej jwesolowski@rada.kartuzy.pl
5.  Dorota Zarach Przewodnicząca Komisji Oświaty dzarach@rada.kartuzy.pl
6.  Ryszard Duszyński Przewodniczący Komisji Gospodarczej rduszynski@rada.kartuzy.pl
7.  Klaudia Kałużna Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
kkaluzna@rada.kartuzy.pl
8.  Arkadiusz Socha Przewodniczący Komisji Rewizyjnej asocha@rada.kartuzy.pl
9. Tomasz Belgrau   tbelgrau@rada.kartuzy.pl
10. Mirosława Bobkowska   mbobkowska@rada.kartuzy.pl
11. Andrzej Borzestowski   aborzestowski@rada.kartuzy.pl
12. Ewa Klein-Dyjeta   ekd@rada.kartuzy.pl
13. Tyberiusz Kriger   tkriger@rada.kartuzy.pl
14. Mirosław Paczoska   mpaczoska@rada.kartuzy.pl
15. Jarosław Plichta   jplichta@rada.kartuzy.pl
16. Lidia Plichta   lplichta@rada.kartuzy.pl
17.  Aleksandra Pruszak   apruszak@rada.kartuzy.pl
18. Andrzej Pryczkowski   apryczkowski@rada.kartuzy.p
19. Irena Roszkowska   iroszkowska@rada.kartuzy.pl
20. Wioletta Stoltmann   wstoltmann@rada.kartuzy.pl
21  Mariusz Treder   mariusztreder.rm@wp.pl

 


KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

KOMISJA GOSPODARCZA
LP. RADNA / RADNY FUNKCJA W KOMISJI KONTAKT
1. Ryszard Duszyński Przewodniczący Komisji rduszynski@rada.kartuzy.pl
2. Ewa Klein-Dyjeta Wiceprzewodnicząca Komisji ekd@rada.kartuzy.pl
3. Jacek Wesołowski Członek Komisji jwesolowski@rada.kartuzy.pl
4. Andrzej Dawidowski Członek Komisji adawidowski@rada.kartuzy.pl
5. Lidia Plichta Członek Komisji lplichta@rada.kartuzy.pl
6. Halina Steinka Członek Komisji hsteinka@rada.kartuzy.pl
7. Mariusz Treder Członek Komisji mtreder@rada.kartuzy.pl
8.  Jacek Richert Członek Komisji jrichert@rada.kartuzy.pl
KOMISJA REWIZYJNA
LP. RADNA / RADNY FUNKCJA W KOMISJI KONTAKT
1. Arkadiusz Socha Przewodnicząca Komisji asocha@rada.kartuzy.pl
2. Jarosław Plichta Wiceprzewodniczący Komisji jplichta@rada.kartuzy.pl
3. Klaudia Kałużna Członek Komisji kkaluzna@rada.kartuzy.pl
4. Ryszard Duszyński Członek Komisji rduszynski@rada.kartuzy.pl
5. Aleksandra Pruszak Członek Komisji apruszak@rada.kartuzy.pl
6. Irena Roszkowska Członek Komisji iroszkowska@rada.kartuzy.pl
7. Tyberiusz Kriger Członek Komisji tkriger@rada.kartuzy.pl
8. Dorota Zarach Członek Komisji dzarach@rada.kartuzy.pl
9. Mirosława Bobkowska Członek Komisji mbobkowska@rada.kartuzy.pl
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
LP. RADNA / RADNY FUNKCJA W KOMISJI KONTAKT
1. Klaudia Kałużna Przewodnicząca Komisji kkaluzna@rada.kartuzy.pl
2. Tyberiusz Kriger Wiceprzewodniczący Komisji tkriger@rada.kartuzy.pl
3. Andrzej Pryczkowski Członek Komisji apryczkowski@rada.kartuzy.pl
4. Arkadiusz Socha Członek Komisji asocha@rada.kartuzy.pl
5. Mirosław Paczoska Członek Komisji mpaczoska@rada.kartuzy.pl
KOMISJA OŚWIATY
LP RADNA / RADNY FUNKCJA W KOMISJI KONTAKT
1. Dorota Zarach Przewodnicząca Komisji dzarach@rada.kartuzy.pl
2. Mirosław Paczoska Wiceprzewodniczący Komisji mpaczoska@rada.kartuzy.pl
3. Tomasz Belgrau Członek Komisji tbelgrau@rada.kartuzy.pl
4. Andrzej Borzestowski Członek Komisji  aborzestowski@rada.kartuzy.pl
5. Ewa Klein-Dyjeta Członek Komisji ekd@rada.kartuzy.pl
6. Wioletta Stoltmann Członek Komisji wstoltmann@rada.kartuzy.pl

 

 Zobacz także: Transmisje obrad Rady Miejskiej 8. kadencji: www.kartuzy.tv


Poniżej znajduje się formularz, przez który możesz wysłać bezpośrednią wiadomość do Biura Rady Miejskiej w Kartuzach: biuro.rm@poczta.kartuzy.pl

Kontakt