Rada Miejska w Kartuzach 9. kadencji

Kontakt: BIURO RADY MIEJSKIEJ, nr tel. 586 945 150

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Adres e-mail
1.  Arkadiusz Socha Przewodniczący Rady Miejskiej asocha@rada.kartuzy.pl
2.  Halina Steinka Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej hsteinka@rada.kartuzy.pl
3.  Jacek Wesołowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej jwesolowski@rada.kartuzy.pl
4.  Daniel Dobka Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
5.  Dominika Biekisz-Olejnik Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
6. Lidia Plichta Przewodnicząca Komisji Oświaty  
7. Robert Stark Przewodniczący Komisji Gospodarczej  
8. Jarosław Plichta Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   
9. Tomasz Belgrau   tbelgrau@rada.kartuzy.pl
10. Jadwiga Bliźniewska    
11. Natalia Gronda    
12. Kamil Leyk    
13. Piotr Małszycki    
14. Andrzej Markowski    
15. Janina Mielewczk    
16. Łukasz Mielewczyk    
17. Mirosław Paczoska   mpaczoska@rada.kartuzy.pl
18. Jacek Richert    
19. Aneta Roszkowska    
20. Damian Syldatk    
21. Mariusz Treder   mariusztreder.rm@wp.pl

 

 


KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

 

 

KOMISJA GOSPODARCZA

LP. RADNA / RADNY FUNKCJA W KOMISJI KONTAKT
1. Robert Stark Przewodniczący Komisji Gospodarczej  
2. Jacek Richert Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej
3. Piotr Małszycki    
4. Aneta Roszkowska    
5. Halina Steinka    
6. Mariusz Treder    
7. Jacek Wesołowski    

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

LP. RADNA / RADNY FUNKCJA W KOMISJI KONTAKT
1. Dominika Biekisz-Olejnik Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Janina Mielewczk Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
3. Jadwiga Bliźniewska    
4. Natalia Gronda    
5. Kamil Leyk    
6. Łukasz Mielewczyk    
7. Damian Syldatk    

 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

LP. RADNA / RADNY FUNKCJA W KOMISJI KONTAKT
1. Jarosław Plichta Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   
2. Mirosław Paczoska Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
3. Andrzej Markowski    
4. Janina Mielewczk    
5. Jacek Richert  

 

 

KOMISJA OŚWIATY

LP RADNA / RADNY FUNKCJA W KOMISJI KONTAKT
1. Lidia Plichta Przewodnicząca Komisji Oświaty  
2. Łukasz Mielewczyk Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty  
3. Tomasz Belgrau    
4. Daniel Dobka    
5. Natalia Gronda    
6. Arkadiusz Socha    
7. Damian Syldatk    

 

 Zobacz także: Transmisje obrad Rady Miejskiej 9. kadencji: www.kartuzy.esesja.pl


Poniżej znajduje się formularz, przez który możesz wysłać bezpośrednią wiadomość do Biura Rady Miejskiej w Kartuzach: biuro.rm@poczta.kartuzy.pl

Kontakt