Informacje dla inwestorów

Obsługą inwestorów w Gminie Kartuzy zajmują się:

Mieczysław Grzegorz Gołuński - Burmistrz Kartuz

oraz 

Wojciech Jaworowski - I Zastępca Burmistrza 

 

Kontakt:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kartuzach
ul. gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy
tel. 586 945 106

 

ZWOLNIENIA PODATKOWE DLA INWESTORÓW:

Uchwała ....

Zwolnienia z podatków dla przedsiębiorców z Gminy Kartuzy w związku z COVID-19

 

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU:

Kontakt