Instytucje kultury

Główne instytucje kultury działające na terenie gminy Kartuzy

Instytucja Adres Dyrektor Kontakt

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach

www.biblioteka.kartuzy.pl

ul. Dworzec 4
83-300 Kartuzy
Dyrektor: Piotr Smoliński

tel.: 586 811 515

e-mail: poczta@biblioteka.kartuzy.pl

Kartuskie Centrum Kultury

www.centrum.kultury.pl

ul. Klasztorna 1
83-300 Kartuzy
Dyrektor: Małgorzata Paździor-Król

tel.: 586 812 939
kom.: 797 597 774
faks: 586 812 362

e-mail: biuro@centrum.kultury.pl

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach

www.muzeum-kaszubskie.pl

ul. Kościerska 1
83-300 Kartuzy
Dyrektor: Barbara Kąkol

tel./faks: 586 810 378,
tel.: 586 811 442

e-mail: muzeum@muzeum-kaszubskie.com.pl

Galeria Refektarz ul. Klasztorna 5a
83–300 Kartuzy
Dyrektor: Marcin Plichta e-mail: refektarz@poczta.kartuzy.pl
Instytucja Adres Kierownik Kontakt

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca ''Kaszuby'' z Kartuz

www.kaszuby.kartuzy.pl

ul. Klasztorna 1
skr.poczt. 38
83-300 Kartuzy
woj.pomorskie
Kierownik Zespołu: Jacek Kitowski

tel.: +48 586 814 647
faks: +48 586 814 647

e-mail: rzpitkaszuby1946@gmail.com

Koło Gospodyń Wiejskich w Staniszewie Staniszewo 92
83-328 Staniszewo
Kontakt:  Aleksandra Marcińska tel.: +48 667 004 395
Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Kolonia Kontakt: Krystyna Kuchta tel.: +48 691 579 399