Urząd Miejski w Kartuzach

Urząd Miejski w Kartuzach znajduje się przy ul. gen. Józefa Hallera 1. Budynek posiada windę (jest ona umiejscowiona na ścianie szczytowej, po lewej stronie od wejścia głównego) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych (z prawej strony). Dobry system oznaczeń ułatwia mieszkańcom gminy Kartuzy dotarcie do konkretnej jednostki w Urzędzie. Zapraszamy!

.

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Kartuzach (obowiązują od 1 lutego 2022r.)
Dzień tygodnia Godziny otwarcia
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

 


Tel. do Urzędu Miejskiego:
586 945 200 (centrala)

INFORMACJE OGÓLNE O URZĘDZIE (komórki organizacyjne, telefony)
Powiat Kartuski
Województwo Pomorskie
Kod 83-300
Miejscowość Kartuzy
Ulica gen. Józefa Hallera 1
Kontakt tel: +48 586 945 200, fax: +48 586 945 135
email: gmina@poczta.kartuzy.pl
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dawidowski tel: +48 586 945 150
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Wesołowski, Halina Steinka, Jacek Richert
  tel: +48 586 945 150
Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński tel: +48 586 945 106
I Zastępca Burmistrza Wojciech Jaworowski tel: +48 586 945 107
II Zastępca Burmistrza Sylwia Biankowska tel: +48 586 945 245
Sekretarz  
Skarbnik Alicja Szwaba tel: +48 586 945 228
Zastępca Skarbnika
Kierownik Referatu ds.Księgowości
Marzena Woelke tel: +48 586 945 208
Biuro Rady Miejskiej  tel: +48 586 945 150
Biuro Obsługi Prawnej  tel: +48 586 945 102
Kierownik Referatu ds. Wymiaru i Podatków Arleta Kwidzińska tel: +48 586 945 210
Kierownik Referatu ds. Finansów Oświaty Katarzyna Białk tel: +48 586 945 252
Kierownik Wydziału Oświaty Elżbieta Rejter tel: +48 586 945 123
Kierownik Wydziału Promocji
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dariusz Las tel: +48 586 945 248
Kierownik Wydziału Organizacyjnego Waldemar Pek tel: +48 586 945 120
Kierownik Wydziału Rozwoju Sylwia Biankowska tel: +48 586 945 245
Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Edyta Zientarska tel: +48 586 945 250
Kierownik Wydziału Urbanistyki Alicja Adamczyk tel: +48 586 945 256
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Andrzej Podgórski tel: +48 586 945 203
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Kierownik Wydziału Inwestycji
Wojciech Jaworowski tel: +48 586 945 107
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych Karol Keller tel: +48 586 945 103
Audytor wewnętrzny Aleksandra Kwidzińska, +48 586 945 116
Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Pawłowski tel: +48 586 800 986
tel. alarmowy: 986
tel. kom. 507-022-632 i 509-719-278
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Michał Szyler tel: +48 586 945 111
Zarządzanie Kryzysowe tel: +48 586 945 258
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień
Henryka Wolska tel: +48 586 945 249
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jan Mazur tel: +48 586 812 631