Straż Miejska w Kartuzach

Numer alarmowy do Straży Miejskiej (w całej Polsce): 986.

Straż Miejska w Kartuzach: 586-800-986

Siedziba Straży Miejskiej w Kartuzach znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach przy ul. gen. Józefa Hallera 1. Komendantem Straży Miejskiej w Kartuzach jest Krzysztof Pawłowski.


Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Straż Miejską w Kartuzach jest Komendant Straży Miejskiej, z siedzibą w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kartuzach. Jest nim Pan Artur Bielicki mogą się Państwo z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

  • przez e-mail: inspektor@cbi24.pl
    lub
  • listownie na adres: Straż Miejska w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna:    klodka