Ośrodki pomocy społecznej

Gmina Kartuzy posiada własną instytucje świadczącą wszelkiego rodzaju pomoc społeczną. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach mieści się na trzecim piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach przy ul. gen. Józefa Hallera 1. W ramach swoich działań prowadzi szereg programów pomocowych i profilaktycznych. Pełna oferta działań kartuskiego GOPSu znajduje się na stronie internetowej

www.gops.kartuzy.pl

Tam znajdą Państwo pełne, aktualne informacje na temat świadczonych usług socjalnych, rodzajach i zasadach udzielania świadczeń socjalnych, funduszu alimentacyjnym, dodatkach, świadczeniach rodzinnych, programach: 500+, Asystent Rodziny i wiele innych.

Kartuski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Klub Abstynenta, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kartuzach oraz Ośrodek Geriatryczny w Sianowie


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KARTUZACH

Kierownik GOPS – Jan Mazur

Sekretariat:

ul. gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

tel.: 58 681 26 31
fax: 58 681 26 31
e-mail: gops@poczta.kartuzy.pl

Kontakt do pozostałych komórek i ośrodków:

www.gops.kartuzy.pl > menu: Kontakt

 

 


Za pośrednictwem poniższego formularza można wysłać wiadomość bezpośrednio na adres e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach (gops@poczta.kartuzy.pl):

Kontakt