Otwarte Strefy Aktywności 2018

Właśnie powstają kolejne place zabaw i siłownie.

5 stref aktywności powstaje właśnie w Gminie Kartuzy. Na ten cel Gmina Kartuzy uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018. W ramach konkursu jeden wnioskodawca mógł wskazać maksymalnie 5 lokalizacji, w których zamierza wybudować strefy aktywności dla mieszkańców.

Makieta strefy aktywności

Sport, rekreacja i odpoczynek w każdym wieku

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

– Uruchomienie Programu poprzedziliśmy badaniami, z których wynika, że wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. OSA jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Olbrzymie zainteresowanie Programem tylko to potwierdziło – mówi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jarosław Stawiarski.

Gmina Kartuzy przygotowała dokumentacje techniczne i złożyła wniosek o dofinansowanie w lutym b.r. na budowę 5 stref: w Kartuzach, Kiełpinie, Mirachowie, Łapalicach i Dzierżążnie. Zakresy inwestycji na terenach wiejskich zostały skonsultowane z radami sołeckimi i/lub lokalnymi stowarzyszeniami mieszkańców. Prawie wszystkie strefy składają się z: placów zabaw, siłowni napowietrznych i miejsc wypoczynku i rekreacji. Jedynie w Dzierżążnie zaplanowano wariant podstawowy strefy t.j. siłownia wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji z uwagi na istniejący już nieopodal plac zabaw. Nowe strefy powstaną wkrótce w Mirachowie na tzw. stadionie, w Kiełpinie i Dzierżążnie przy obiektach szkolnych, Łapalicach w miejsce istniejącego wiejskiego placu zabaw, w Kartuzach zaś w “Gaju Świętopełka” w sąsiedztwie “Wyspy Łabędziej”. Biorąc pod uwagę liczbę ludności poszczególnych miejscowości objętych projektem, na realizacji projektu skorzysta przynajmniej 66% mieszkańców Gminy Kartuzy. Inwestycje zostaną zrealizowane w okresie letnim, bowiem wcześniejsza realizacja nie była możliwa z uwagi na konieczność oczekiwania na wyniki ministerialnego konkursu.

Wyniki ministerialnego konkursu

W gminie Kartuzy wybrano już wykonawcę inwestycji. Najniższa oferta wyniosła ponad 840 tys. zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 225.000 zł.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres stref w poszczególnych lokalizacjach:

1. Dzierżążno - budowa siłowni zewnętrznej obejmująca montaż sześciu urządzeń, tablicy z regulaminem, dwóch stołów do gry w szachy, stołu do ping-ponga, dwóch stojaków na rowery oraz czterech ławek na projektowanej nawierzchni trawiastej.

2. Łapalice - modernizacja placu zabaw polegająca na wymianie istniejących urządzeń zabawowych na osiem nowych na nowej nawierzchni piaszczystej, ogrodzenie placu zabaw, wykonanie nowego chodnika z dojściem, montaż sześciu urządzeń siłowni zewnętrznej, tablic z regulaminem, stołu do gry w szachy, stołu do ping-ponga oraz czterech ławek i dwóch koszy na śmieci na istniejącej nawierzchni trawiastej.

3. Kartuzy - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną i elementami małej architektury na terenie “Gaju Świętopełka” w Kartuzach w okolicach „Łabędziej Wyspy”. Plac zabaw stanowić będą cztery urządzenia zabawowe o charakterze sprawnościowym i tablica z regulaminem na projektowanej nawierzchni piaszczystej wraz z ogrodzeniem. Do placu zabaw i siłowni wykonane będzie dojście-chodnik z kostki betonowej. Siłownia zewnętrzna składać się będzie z sześciu urządzeń i tablicy z regulaminem na projektowanej nawierzchni trawiastej. Dwa stoły do gry w szachy, dwa stoły do ping-ponga, dwa stojaki na rowery zamontowane będą na projektowanej nawierzchni z kostki betonowej. Cztery ławki i dwa kosze na śmieci usytuowane będą przy chodniku. Pozostały obszar obsiany zostanie trawą. Cały teren dowiązany będzie poziomem do poziomu istniejącego chodnika prowadzącego na „Wyspę Łabędzią”, a wokół niego utworzona będzie skarpa obsiana trawą.

4. Kiełpino - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną i elementami małej architektury na terenie boiska przy Szkole Podstawowej. Plac zabaw stanowić będzie pięć urządzeń zabawowych o charakterze sprawnościowym i tablica z regulaminem na projektowanej nawierzchni piaszczystej wraz z ogrodzeniem. Do placu zabaw i siłowni wykonane będzie dojście-chodnik z kostki betonowej. Siłownia zewnętrzna składać się będzie z sześciu urządzeń i tablicy z regulaminem na istniejącej nawierzchni trawiastej. Dwa stoły do gry w szachy, stół do ping-ponga, cztery ławki oraz dwa stojaki na rowery zamontowane będą na nowej nawierzchni trawiastej. W zakresie inwestycji jest także wymiana zniszczonej siatki ogrodzeniowej przy wejściu na boisko.

5. Mirachowo - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną i elementami małej architektury na terenie rekreacyjnym. Plac zabaw stanowić będą cztery urządzenia zabawowe o charakterze sprawnościowym na projektowanej nawierzchni piaszczystej. Siłownia zewnętrzna składać się będzie z czterech urządzeń o ośmiu funkcjach na istniejącej nawierzchni trawiastej. Stół do ping-ponga, cztery ławki oraz lampa solarna zamontowane będą na nawierzchni z kostki betonowej.


Poniżej w galerii: tak wygląda nowy plac zabaw w Łapalicach. Fotografie z kolejnych miejsc: wkrótce!

 

 

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 3
zdjęcie 4
zdjęcie 5
zdjęcie 6
zdjęcie 7
zdjęcie 8