Gospodarka nieruchomościami

Zgodnie z art. 35. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) poniżej podajemy wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kartuzy przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie w najem, dzierżawę lub użyczenie. 

Wykaz ten upublicznia się na okres 21 dni w siedzibie i na stronach właściwego urzędu.