Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

I.7011.2.2.2024.JWZ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Słońce dla Gminy Kartuzy ...

usługi niepodlegające PZP

ZP.271.20.2024- Remont nawierzchni jezdni z kamienia polnego na terenie gminy Kartuzy ulica Klasztorna.

podlegające PZP

R.062.2.2024- Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kartuzy

niepodlegające PZP

ZP.271.18.2024-Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do szkół Gminy Kartuzy.

podlegające PZP

ZP.271.17.2024-Słońce dla Gminy Kartuzy – Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy.

podlegające PZP

I.7011.6.4.2024.JWZ-Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku pokolejowego w m. Kartuzy w celu nadania mu funkcji społecznych”

niepodlegające PZP

ZP.271.16.2024-Przebudowa drogi gminnej nr 155901G na dz. nr 103 obr. Brodnica - Droga Transportu Rolnego 2024.

roboty budowlane podlegające PZP

ZP.271.14.2024-Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku pokolejowego w m. Kartuzy w celu nadania mu funkcji społecznych - etap I, etap II, etap III

roboty budowlane podlegające PZP

ZP.271.10.2024- Udzielenie kredytu w kwocie do 14.000.000,00 zł

podlegające PZP

ZP.271.15.2024-Budowa kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klasztornym Dużym w Kartuzach- etap II.

roboty budowlane podlegające PZP