Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Sortuj malejąco Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

ZP.271.29.2022-Odbiór odpadów z publicznych pojemników zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Kartuzy.

usługi podlegające PZP

ZP.271.6.2023 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Kartuzy.

roboty budowlane podlegające PZP

Dostawa oleju opałowego dla jednostek OSPz terenu Gminy Kartuzy

niepodlegające PZP

ZP.271.3.2024- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie.

roboty budowlane podlegające PZP

Opracowanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych i melioracji wodnych na potrzeby postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie nr 40/5 obr. 7 w Kartuzach.

usługi niepodlegające PZP

Wykonanie ekspertyzy sanitarnej, geotechnicznej i zagrożenia gazem dla terenu nieczynnego składowiska odpadów w Kartuzach przy ul. Węglowej na potrzeby budowy elektrowni fotowoltaicznej

niepodlegające PZP

ZP.271.9.2023-Remont alejek zlokalizowanych na terenie miejskim w parku „Matki Polskiej Królowej Polski” w Kartuzach.

roboty budowlane podlegające PZP

ZP.271.26.2023-Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kartuzy w sezonie zimowym 2023 – 2024 r.

usługi podlegające PZP

ZP.271.9.2024- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Kartuzy.

roboty budowlane podlegające PZP

ZP.271.19.2021 Wydobycie obiektu wielkogabarytowego zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego

usługi podlegające PZP