Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia Sortuj malejąco

Plan Zamówień Publicznych

ZP.271.32.2023- Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kartuzy w 2024 roku.

usługi

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kartuzy

ZP.271.45.2022-Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kartuzy w 2023 roku.

ZP.271.19.2023 Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową i budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kiełpino

KM.7031.25.9.2021.ZŁ-Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok padłych zwierząt bądź zabitych w wyniku kolizji drogowych na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Kartuzy oraz uprzątnięcie miejsca zdarzenia.

usługi niepodlegające PZP

I.7013.07.2022.JB- ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR 30/3, 30/4 W KOLONII

niepodlegające PZP

I.7011.4.5.2022/23.JWZ- Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa przyrodniczej ścieżki edukacyjnej z niezbędna infrastrukturą w Brodnicy Górnej.

usługi niepodlegające PZP

Prowadzenie zajęć nauki pływania dla grup zorganizowanych przebywających na pływalni „NECZK” w Kartuzach.

niepodlegające PZP

Opracowanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych i melioracji wodnych na potrzeby postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruntach nr 12/18 i 12/19 obr. 1 w Kartuzach.

usługi niepodlegające PZP