Przetargi

Nazwa Sortuj malejąco Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

ZP.271.1.2023 Zakup oleju napędowego oraz etyliny Pb95 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kartuzach

dostawy podlegające PZP

Dostawa elementów betonowych wraz z rozładunkiem na ulicy A. Majkowskiego w Kartuzach.

niepodlegające PZP

Dostawa oleju opałowego dla jednostek OSPz terenu Gminy Kartuzy

niepodlegające PZP

I.7011.12.1.2022.JWZ-Wykonanie wielowariantowej wstępnej koncepcji projektowo-przetrzennej na rozbudowę i przebudowę pływalni „Neczk” na Osiedlu Wybickiego w Kartuzach wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu.

niepodlegające PZP

I.7011.14.1.2023.JWZ-Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Kartuzach w celu zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowania do przepisów p.poż

niepodlegające PZP

I.7011.2.1.2023.JWZ- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie.

niepodlegające PZP

I.7011.2.1.2024.JWZ- Audyty fotowoltaiczne dla zadania Słońce dla Gminy Kartuzy – Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy” - częśći I i część II

niepodlegające PZP

I.7011.2.2.2023.JWZ- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie.

niepodlegające PZP

I.7011.22.3.2021/22.JWZ-Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Dzierżążnie wraz z niezbędną infrastrukturą

usługi niepodlegające PZP

I.7011.22.5.2021/22.JWZ-Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Dzierżążnie wraz z niezbędną infrastrukturą.

usługi niepodlegające PZP